Bærum kommune

 

Du kan nå betale med ParkLink-appen på alle avgiftsparkeringene i Bærum kommune.
For å betale gjennom appen velger du et sonenummer ut ifra hvor du har parkert. Sonene og lokasjonene er listet under og er kategorisert etter område.

 

Du finner mer informasjon om adresser og priser til hver enkelt lokasjon i appen under fanen “Hvor kan jeg parkere” i menyen til venstre. Her finnes også informasjon om hvordan du kan kontakte Bærum kommune direkte dersom du har spørsmål eller henvendelser om parkeringsplassen.

 

Fornebu og Snarøya
Sone 1825 – Lomviveien
Sone 1826 – Odd Nansens vei v/Brannstasjonen
Sone 1827 – Rolfstangveien
Sone 1829 – Snarøya Sportsklubb

 

Bekkestua og Stabekk
Sone 1842 – Nedre Stabekk
Sone 1843 – Øvre Stabekk
Sone 1844 – Bekkestua bak Biblioteket
Sone 1845 – Meglergården
Sone 1855 – Bekkestua Sentrum
 
Høvik
Sone 1840 – O.H. Bangs vei 11
Sone 1841 – Høvik kirke
Sone 1857 – Henie Onstad Kunstsenter
 
Sandvika
Sone 1820 – Helgerudgården
Sone 1822 – Sandvika P-hus
Sone 1824 – Kredittkassetaket
Sone 1823 – Trygdegården
Sone 1830 – Elias Smiths vei P-hus
Sone 1831 – Kadettangen Festplass
Sone 1832 – Under Kommunegården
Sone 1850 – Jørgen Kanitz gate og Bak Rådhuset
Sone 1851 – Under E18
Sone 1853 – Løkketangen
Sone 1854 – Anthon Walles vei
Sone 1854   Rådmann Halmrasts vei
Sone 1854   Kinoveien 4
Sone 1854   Rådhustorget
Sone 1854   Kinoveien 13-16
Sone 1854   Vestfjordgaten 14 
Sone 1854   Willy Greiners vei
Sone 1854   Randersgården
Sone 1854   Claude Monets Alle
Sone 1856 – Kredittangen v/Bobla
Sone 1858 – Bærum Sykehus plass 10
Sone 1859 – Brodtkorbsgate og Under Kulturhuset