Mandal kommune

Du kan nå betale med ParkLink-appen på parkeringsplassene i Mandal kommune.

For å betale gjennom appen velger du et sonenummer ut ifra hvor du har parkert. Sonene og lokasjonene er listet under og er kategorisert etter sonenummer. For dere som parkerer med elbil er det egen takst. Er sonenummeret f.eks. 5400, bruker du 25400 dersom du har elbil.


Du finner mer informasjon om adresser og priser til hver enkelt lokasjon i appen under fanen “Hvor kan jeg parkere” i menyen til venstre. Her finnes også informasjon om hvordan du kan kontakte Mandal kommune direkte dersom du har spørsmål eller henvendelser om parkeringsplassen.

 

Sone 5400 (25400 for elbil-brukere)
Endresensgate
Brobakken
Oksevollen
Torjusheia
Møllergata / Adolph Tiedemands gate
Øvre Elvepromenade

 

Sone 5401 (25401 for elbil-brukere)
Torjusheia gateparkering
Johnstonsgate
Andorsengården / Bryggegården
Store Elvegate
Gier Giertsens gate

 

Sone 5403 (25403 for elbil-brukere)
Vognmannsgata
Skåregata
Johnstonstonsgate
Ytre Sandgate

 

Sone 5404 (25404 for elbil-brukere)
Fiskebrygga

 

Sone 5405 (25405 for elbil-brukere)
Meierigården

 

Sone 5406 (25406 for elbil-brukere)
NAV
Holbær Eriksens gate

 

Sone 5407 (25407 for elbil-brukere)
Apotekerbrotet
St. Elvegate 59

 

Sone 0817 (20817 for elbil-brukere)
Halsefidja P-hus Plan 2

 

Sone 0818 (20818 for elbil-brukere)
Halsefidja P-hus Plan 3

 

Sone 0820 (20820 for elbil-brukere)
Buen 1 og 2

 

Sone 0821 (20821 for elbil-brukere)
Syretomta

 

Sone 0822 (20822 for elbil-brukere)
Essotomta