Narvik kommune

Du kan nå betale med ParkLink-appen på parkeringsplassene i Narvik kommune.
For å betale gjennom appen velger du et sonenummer ut ifra hvor du har parkert. Sonene og lokasjonene er listet under og er kategorisert etter sonenummer.

 

Du finner mer informasjon om adresser og priser til hver enkelt lokasjon i ParkLink-appen under fanen “Hvor kan jeg parkere” i menyen til venstre.

 

Sone 8231: 
Stasjonsveien

 

Sone 8212: 
Tøttaveien
Dronningens gate

 

Sone 8220: 
Verkstedbakken

 

Sone 8248:

Narvik stasjon korttid

Sone 8250: 
Havnegata

 

Sone 8206: 
Brannbakken

 

Sone 8219: 
Kommuneveien

 

Sone 8226: 
Alleen 1, Varmvannsbassenget

 

Sone 8244: 
Alleen 2, Menighetshuset
Alleen 3, Helsehuset og Ballbinge

 

Sone 8252: 
Håndtverker

 

Sone 8243: 
Narvik stasjon, parkering weekend

 

Sone 8230: 
Narvik stasjon, parkering reisende

 

Sone 8245: 
Bussterminalen dagsparkering

 

Sone 8246: 
Bussterminalen Reisende

 

Sone 8233: 
Bussparkering, 4t Kommuneveien

 

Sone 8234:
Otto Sverdrups vei (vis a vis Idrettens hus)
Idrettens hus, Trappa
Idrettens hus, Villaveien
Idrettens hus, Ofotveien
Idrettens hus, Otto Sverdrups vei gateparkering

 

Sone 8237: 
Tennishallen

 

Sone 8247: 
Narvikhallen

 

Sone 8221: 
Verkstedbakken

 

Sone 8240: 
UNN Narvik, Narvik Sykehus

 

Sone 8241: 
UNN Narvik, Narvik Sykehus

 

Sone 8242: 
UNN Narvik, Narvik Sykehus

 

Kontakt parkeringsselskapet (operatør):

Operatør Narvik kommune
Telefon: 769 12 000
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Nettside: https://narvik.kommune.no